Over ikklus.nl

ikklus.nl is een zeer uitgebreide webshop met een assortiment wat meer biedt dan alleen een Bouwmarkt biedt.

Naast het online aanbieden van bouwmaterialen en Doe het Zelf artikelen komen er steeds meer Decoratieve artikelen online. Het aangeboden assortiment wordt regelmatig aangevuld met artikelen voor in en om het huis.

Ikklus werkt al jaren samen met diverse bouwmarkten, groothandels en rechtstreeks met diverse merken. Ook hebben wij een eigen magazijn. 

Vanuit ons eigen magazijn worden de meeste goederen geleverd. Naast het op voorraad houden en bestellen van artikelen is het grote voordeel van de samenwerking met diverse bouwmarkten dat de medewerkers vakmensen zijn en een groot Service gevoel hebben.

Iedereen binnen ikklus.nl heeft service en klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Geen enkele vraag is ons vreemd, samen met onze vakmensen en artikelspecialisten proberen we dan ook altijd u het beste advies te geven.

Gegevens:

ikklus.nl
Emmastraat 23
7121 CE Aalten

Contact:

tel: +31 (0) 85-0656284

whatsapp: +31 (0) 62 55 88 66 4

mail: info@ikklus.nl

KvK nr: 67824560 Arnhem
BTW nr: NL101327948B02

Bank rek: NL38RABO 0315781319
BIC code: RABONL2U

Consumentengids nummer 4 van 2018:
vermelding in consumentengids